Sıfır Atıkta Üretici Sorumluluğu

Genişletilmiş üretici sorumluluğu, sıfır atıkların sıfır atık kovaları noktasında temel bir ilkesidir. Ürün yönetimi olarak da bilinen kavram, tüketici ürünlerinin yaşam boyu yönetimi konusunda ortak bir sorumluluk üstlenirken, aynı zamanda insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indiren ürün tasarımını teşvik eden bir stratejidir.

Ürünün Yaşam Döngüsü

Üretici sorumluluğu, 1990’ların başından beri Avrupa ve Kanada’da bir politika yaklaşımı olarak uygulanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz beş yıl boyunca, ülkemiz de bu kavramın ilkelerini büyük ölçüde devlet düzeyinde harekete geçirerek benimsemiştir.

Şehirlerin neredeyse yarısı eski moda elektronik cihazlar için ürün idaresine ihtiyaç duyuyor. Üreticinin sorumlulukları, zehirli veya yönetimi maliyetli olan birçok ürüne uygulanabilir; en yaygın olarak elektronik, paketleme, halı ve boya, batarya, böcek ilacı ve flüoresan aydınlatma gibi ev tipi tehlikeli atıklar Plastik Çöp Konteyneri aracılığıyla biriktirilebilir.

Bu kavram temel olarak kirleten öder prensibini, özellikle ürünler ve paketleme olmak üzere atık akışının çoğunluğuna yaymaktadır. Bir ürünü imal ediyor ya da tüketiyorsanız, tüketici olarak kullandığınız zaman ortaya çıkan maliyetinin yanı sıra neden olduğu kirlenmeden de tamamen siz sorumlu olmalısınız.

Şu anda, ihtiyaç duyulan finansal yük ve altyapı atık depoları, kaldırım kenarı geri dönüşümü veya tehlikeli atık toplama alanları yerel yönetimlere düşüyor. Bununla birlikte, bu yerel yönetimler, bu malzemeleri yönetmek için gittikçe artan harcamalarla kimin ürünleri satın alacağını veya ürettiğini kontrol edemezler. Buradan detaylı bilgi alın.

Sorumluluk kavramı, sisteme adalet kazandırır, böylece tüm vergi mükellefleri, bazılarının eylemleri için tasarının düşmesine neden olmaz. Üreticiler ve tüketiciler, işlemlerinin tüm masraflarını karşılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir